วิธีปูแผ่นทางเดินในสวน

วิธีปูแผ่นทางเดินในสวนและการเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม

ถ้าจะพูดถึงเรื่องวิธีปูแผ่นทางเดินในสวนให้มีความสวยงามและดูดีที่สุดจะต้องมีขั้นตอนในการปูที่ถูกต้อง อีกทั้งเราควรเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสวน เพราะพื้นดินของสวนโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพที่ดูสกปรกดูเลอะเทอะและมักจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การตกแต่งสวนโดยส่วนใหญ่จึงมักจะมีการปูทางเดินเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และที่สำคัญในปัจจุบันยังมีการจำหน่ายแผ่นปูทางเดินที่มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เราได้สร้างสรรค์และเนรมิตสวนในฝันตามใจชอบในแบบที่เราต้องการได้อีกด้วย วัสดุที่นิยมใช้ปูทางเดินในสวน 1. หินกรวด เป็นวัสดุที่เราหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลอดทั่วไป มีขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษาง่าย โดยเราสามารถนำมาตกแต่งสวนได้ในแบบที่เราที่ต้องการ อีกทั้งหินกรวดยังสามารถช่วยเก็บความชื้นให้กับต้นไม้และต้นหญ้าภายในสวนได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยระบายน้ำขังได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย  2. อิฐมอญ ถือว่าเป็นวัสดุที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาปูทางเดินในสวนมากที่สุด เพราะเป็นวัสดุที่เราสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการจัดสวนในแบบสไตล์เมืองร้อน แถมวัสดุชนิดนี้ยังสามารถช่วยกักเก็บความชื้นบริเวณพื้นดินได้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้บรรยากาศภายในสวนดูร่มรื่นและรู้สึกเย็นสบายมากขึ้น 3.แผ่นกระเบื้อง เป็นวัสดุที่เราสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก มีความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งในปัจจุบันยังมีลวดลายและรูปแบบให้เราได้เลือกตั้งมากมาย ซึ่งเราจะสามารถนำมาตกแต่งสวนของเราให้มีสีสันและดูสวยงามมากขึ้นในแบบที่เราต้องการ ขั้นตอนการปูแผ่นทางเดินในสวนด้วยตนเอง วิธีปูแผ่นทางเดินในสวนด้วยวิธีที่ถูกต้องจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ควรมีการปรับหน้าดินให้มีความเรียบและมีความสม่ำเสมอเท่ากันทุกระดับ นำทรายมาเทลงบนหน้าดินอีกชั้นเพื่อเป็นการวางทางเดินระบายน้ำให้สามารถระบายลงสู่ดินได้ง่ายขึ้น นำแผ่นทางเดินมาวางตามระยะที่เรากำหนดไว้ จากนั้นก็ทำการตกแต่งบริเวณรอบ ๆ ด้วยหินกรวดหรือต้นไม้ขนาดเล็ก ๆในแบบที่เราต้องการ วิธีปูแผ่นทางเดินในสวนโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นการตกแต่งสวนของเราให้มีความสวยงามและน่ามองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งก่อนที่เราจะทำการปูแผ่นทางเดินในสวน เราควรมีการเลือกวัสดุที่ดีและมีศึกษาวิธีการปูทางเดินในสวนแบบที่ถูกวิธี ก็จะทำให้เราได้สวนในสภาพที่มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามความต้องการของเราอีกด้วย