6 ทริคดีๆ สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่

สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดเลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะว่าการจัดเลี้ยงในรูปแบบนี้ผู้ที่มาร่วมงานสามารถเพลิดเพลินกับอาหารประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวอาหารหมด และเจ้าภาพยังสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไอ้อย่างสะดวกอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำถึง 6 ทริคดีๆ สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน 1. ประมาณจำนวนผู้มาร่วมงาน ปัจจัยแรกที่จะเป็นตัวกำหนดปัจจัยอื่นๆ ในการรับจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่คือจำนวนของผู้ที่มาร่วมงานนั่นเอง เพราะว่าจำนวนของผู้ที่มาร่วมงานจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของสถานที่จัดงาน งบประมาณที่ต้องใช้ ปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม รวมไปถึงรูปแบบของการจัดเตรียมสถานที่ ทำให้ทางเจ้าภาพจำเป็นที่ต้องประเมินจำนวนของผู้ที่มาร่วมงานให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ต่อไป  ซึ่งการประเมินจำนวนของผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นทางเจ้าภาพอาจจะมีจำนวนที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วว่าต้องการผู้ที่จะมาร่วมงานเป็นจำนวนกี่คน หรือประเมินจำนวนผู้ร่วมงานจากบัตรเชิญที่ได้ส่งไปให้ในช่องทางต่างๆ ซึ่งถ้าเจ้าภาพสามารถประเมินจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานได้อย่างแม่นยำก็จะทำให้การวางแผนต่างๆ ในการจัดงานทำได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ก็จะทำออกมาได้ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน 2. จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ การจัดงานทุกประเภทนั้นขับเคลื่อนได้ด้วยเงิน รวมไปถึงการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ด้วย ซึ่งการเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดงานให้เหมาะสมนั้นจะช่วยให้การเตรียมงานในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหาสถานที่ การเตรียมอาหาร การจัดเตรียมสถานที่ และการเตรียมงบประมาณให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกนั้นจะช่วยให้งบประมาณที่เตรียมไว้ไม่บานปลาย เนื่องจากจะไม่มีทางเกินงบประมาณที่ตั้งไว้  แต่ถ้าไม่เตรียมงบประมาณให้เพียงพอตั้งแต่แรกก็อาจจะต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดงานอีกหลายครั้ง เพราะว่างบประมาณไม่เพียงพอกับรูปแบบงานที่ตั้งใจจะจัด หรือถ้าไม่สามารถเพิ่มงบประมาณได้รูปแบบงานที่ต้องการจะจัดก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ดังนั้นถ้าต้องการจัดเลี้ยงบุฟเฟต์นอกสถานที่ให้ประสบความสำเร็จต้องมีการเตรียมงบประมาณให้เหมาะสม รวมไปถึงวางแผนการใช้เงินให้รอบคอบ 3. เลือกสถานที่ให้เหมาะสม การจัดเลี้ยงบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้น การเลือกสถานที่ให้เหมาะสมคืออีกหนึ่งเรื่องที่จะช่วยให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ เนื่องจากขนาดของสถานที่ซึ่งจะใช้จัดงานนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานนั่นเอง ถ้าเจ้าภาพวางแผนว่าจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ควรหาสถานที่จัดงานซึ่งมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับผู้ที่จะมาร่วมงานได้  แต่ถ้ามีผู้มาร่วมงานจำนวนไม่มากนักก็หาสถานที่อื่นๆ ที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้ร่วมงาน แต่ถ้าเป็นการจัดเลี้ยงที่บ้านก็ควรกำหนดจำนวนผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของบ้านที่จะจัดงาน นอกจากขนาดของสถานที่จัดงานจะเหมาะสมกับจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานแล้วนั้น อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าภาพไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ …

6 ทริคดีๆ สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ Read More »