พรรณไม้น้ำ

วิธีการปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้น้ำในบ่อปลา

หากคุณเป็นอีกคนที่รักการเลี้ยงปลา การจัดพรรณไม้น้ำเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้บ่อปลามีความสวยงามและน่ามองมากขึ้นจึงทำให้การจัดบ่อเลี้ยงปลาถือว่าจะต้องมีการใช้พืชไม้น้ำที่ความเหมาะสมกับขนาดของบ่อปลาและมีแสงสว่างในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้การจัดหรือตกแต่งบ่อปลาด้วยตนเองยังถือว่าเป็นกิจกรรมในยามว่างที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกเพลิดเพลินอีกด้วย ซึ่งวิธีการปลูกและดูแลพืชเหล่านั้นให้สวยงามอย่างยั่งยืน มีเคล็ดลับดังนี้

หลักการและวิธีการเลือกพรรณไม้น้ำให้เหมาะสมกับบ่อปลา

1.ขนาดของพืชไม้น้ำ โดยพืชไม้น้ำเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการเลือกซื้อพืชไม้น้ำเราจะต้องเลือกซื้อต้นที่มีลักษณะปานกลางคือไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

2.จำนวนของปลาที่มีความเหมาะสม โดยการเลี้ยงปลาในบ่อจะช่วยทำให้สามารถช่วยรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลมากขึ้น เพราะฉะนั้นปลาที่จะนำมาเลี้ยงในบ่อจะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมคือไม่มากจนเกินไป ที่จะส่งผลทำให้ปลาเกิดการแย่งอาหารหรือแย่งพื้นที่อยู่อาศัยจนทำให้เกิดความเสียสมดุลในระบบนิเวศ

3.ตำแหน่งของการวางพืชไม้น้ำ การนำพืชไม้น้ำที่จะมาปลูกในบ่อนั้นเราจะต้องมีการวางตำแหน่งที่มีความเหมาะสม เช่น ถ้าเราจะนำสาหร่ายไปปลูกในบ่อควรมีการนำลวดมาผูกติดกับกรวดแล้วค่อย ๆ นำไปใส่ในบ่อทีล่ะช่อ อีกทั้งวิธีการวางพืชไม้น้ำแบบนี้จะช่วยทำให้พืชไม้น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ดี และช่วยทำให้มองดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

4.แสงสว่างที่มีความเหมาะสม พืชไม้น้ำมีความต้องการแสงในปริมาณที่แตกต่างกันไป ถ้าเป็นพืชไม้น้ำที่มีใบโผล่ขึ้นเหนือน้ำให้นำมาปลูกในจุดที่โดนแสงแดดมากอย่างบริเวณขอบบ่อ แต่ถ้าพืชไม้น้ำจำพวกสาหร่ายจะต้องมีการนำไปปลูกตรงบริเวณก้นบ่อเพราะในบริเวณจุดนี้จะมีแสงน้อยและมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้เป็นอย่างดี

5.พืชไม้น้ำต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์ พืชที่เราเลือกปลูกจะต้องมีลำต้นที่มีความแข็งแรง ไม่มีรอยบอบช้ำ และไม่เป็นโรครากเน่าหรือโรคที่เกี่ยวกับศัตรูพืช และที่สำคัญจะต้องเป็นพืชไม้น้ำที่มีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของเรา

วิธีการดูแลรักษาพืชไม้น้ำ

1.ใส่ปุ๋ยเป็นประจำ ปุ๋ยที่เราใส่ให้กับพืชไม้น้ำจะต้องเป็นปุ๋ย CO 2 เพราะปุ๋ยชนิดนี้จะช่วยบำรุงรากและลำต้นให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วย

2.การตัดใบ้ที่เสียออกให้หมด ถ้าเรานำพืชไม้น้ำไปใส่ในบ่อปลาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะทำให้บริเวณของใบพืชไม้น้ำเกิดการเน่าเสียหรือเกิดโรคใบเหลืองได้ จะต้องทำการหมั่นตัดใบที่เน่าออกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำในบ่อปลาเกิดการเน่าเสียได้

การเลือกชนิดของพรรณไม้น้ำที่จะนำมาปลูกในบ่อปลาจะต้องมีการพิจารณาในหลาย ๆ เหตุปัจจัยอย่างเช่น ชนิดและประเภทของพืชไม้น้ำ การจัดวาง ชนิดของปลาสวยงาม และรวมไปถึงการเลือกขนาดของบ่อปลาด้วย ซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถจัดบ่อปลาให้ออกมาสวยงามในแบบที่เราต้องการโดยไม่ต้องมีการแก้ไขให้เสียเวลาอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *