ปลูกตะไคร้

ประโยชน์จากการปลูกตะไคร้ใครอยากรู้ต้องอ่าน!!

ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า ใบมีลักษณะเรียวยาวและใบมีปลายแหลม ตะไคร้มีสรรพคุณเป็นยารักษา และบรรเทาอาการของโรคต่างๆได้ เช่น อาการท้องอืด แน่นจุกเสียด บรรเทาอาการหวัด อาการไอ หรือใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้บรรเทาอาการปวด และยังช่วยให้ผ่อนคลายได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถจะนำไปเพื่อประกอบอาหารไทยต่างๆเช่น ต้มยำ พริกแกงต่างๆ เป็นต้น คนไทยนิยมปลูกตะไคร้ไว้ใช้ในครัวเรือน และยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่

ปกติคนไทยจะรู้จัก และนิยมปลูกตะไคร้ อยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ

  1. ตะไคร้กอ หรือตะไคร้พันธุ์กาบแดง ลักษณะต้นจะขึ้นไปกอ  กาบใบมีสีม่วงปนเขียว
  2. ตะไคร้หอม หรือตะไคร้พันธุ์หยวก ลักษณะลำต้นจะอวบอ้วน มีเนื้อมาก มีกลิ่นฉุนแรง 

ตะไคร้จะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่ร้อนชื้น มีแสงแดดจัด จากที่ตะไคร้เป็นพืชที่ติดเมล็ดได้ยาก และเป็นพืชที่นิยมปลูกกลางแจ้ง จึงนิยมปลูกตะไคร้โดยใช้วิธีแยกกอซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย หรือนำต้นมาขยายพันธุ์ได้โดยการปลูกเป็นต้นใหม่ โดยขนาดของต้นอาจจะเจริญเติบโตได้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การดูแลรักษาก็สามารถจะทำได้ง่ายๆ โดยการรดน้ำหลังจากการเก็บเกี่ยว และคอยดูแลกำจัดวัชพืช

นอกจากการอาชีพปลูกตะไคร้เพื่อขาย และส่งให้บรรดาอุตสากรรมโรงงานต่างๆแล้ว คนไทยหลายๆครัวเรือนยังนิยมจะปลูกตะไคร้ไว้ในบริเวณบ้าน เป็นพืชสวนครัวไว้เป็นส่วนประกอบของการทำอาหารต่างๆ ซึ่งใช้พื้นที่ไม่มาก หรือใช้เพียงกระถางเดียวก็ใช้ทำกินได้ตลอดทั้งปีเลย และประโยชน์ของตะไคร้นอกจากจะใช้ทำกิน ยังสามารถจะปลูกเพื่อไล่ยุง ไล่แมลง สัตว์กัด ต่อย ต่างๆ เช่นการปลูกตะไคร้หอม 

วิธีปลูกตะไคร้หอมอย่างง่ายไว้ใช้เองในบ้าน

  1. เตรียมตะไคร้ ที่จะนำมาปลูกได้ตามต้องการ หรือในที่นี้จะใช้แค่ 2-3 ต้น
  2. นำมาตัดจากโคนตะไคร้ ให้มีความยาวประ 8 – 10 เซนติเมตร
  3. ลอกใบที่หุ้มช่วงโคนออกสัก 1 – 2 ใบ เพื่อเปิดพื้นที่ให้รากได้งอกออกมาได้ง่าย
  4. นำตะไคร้ที่ตัดเตรียมไว้แล้ว ไปลงแช่ในแก้วหรือขวดที่เตรียมน้ำไว้ พอท่วมโคนตะไคร้ประมาณ 2 นิ้ว
  5. นำไปตั้งทิ้งไว้บริเวณที่มีอากาศถ่ายเท และแสงส่องถึง ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 วันก็จะมีรากงอกออกมา พร้อมนำไปลงดินในกระถางได้เลย

วิธีนำตะไคร้ที่เตรียมไว้ลงกระถาง

สำหรับดินที่เตียมไว้ควรเป็นดินที่มีความร่วนซุย เพื่อที่น้ำจะได้ไหลผ่านดีไม่ท่วมขัง ก่อนนำตะไคร้ลง ให้พรมน้ำให้ดินชุ่ม จากนั้นทำหลุมเล็กน้อยเพื่อน้ำตะไคร้ลง และระวังรากจะหักขณะนำลงดินโดยใช้หลุมละต้น จากนั้นกลบด้วยดินและรดน้ำอีกที การวางกระถางควรให้มีแสงแดดพอส่องถึงเท่านั้น และควรรดน้ำเช้า เย็น เท่านี้ก็จะมีตะไคร้ไว้ทำกินได้ตลอดทั้งปีเลย แถมยังไล่แมลงได้อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *