6 ทริคดีๆ สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่

สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดเลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะว่าการจัดเลี้ยงในรูปแบบนี้ผู้ที่มาร่วมงานสามารถเพลิดเพลินกับอาหารประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวอาหารหมด และเจ้าภาพยังสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไอ้อย่างสะดวกอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำถึง 6 ทริคดีๆ สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน

1. ประมาณจำนวนผู้มาร่วมงาน

ปัจจัยแรกที่จะเป็นตัวกำหนดปัจจัยอื่นๆ ในการรับจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่คือจำนวนของผู้ที่มาร่วมงานนั่นเอง เพราะว่าจำนวนของผู้ที่มาร่วมงานจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของสถานที่จัดงาน งบประมาณที่ต้องใช้ ปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม รวมไปถึงรูปแบบของการจัดเตรียมสถานที่ ทำให้ทางเจ้าภาพจำเป็นที่ต้องประเมินจำนวนของผู้ที่มาร่วมงานให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

ซึ่งการประเมินจำนวนของผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นทางเจ้าภาพอาจจะมีจำนวนที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วว่าต้องการผู้ที่จะมาร่วมงานเป็นจำนวนกี่คน หรือประเมินจำนวนผู้ร่วมงานจากบัตรเชิญที่ได้ส่งไปให้ในช่องทางต่างๆ ซึ่งถ้าเจ้าภาพสามารถประเมินจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานได้อย่างแม่นยำก็จะทำให้การวางแผนต่างๆ ในการจัดงานทำได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ก็จะทำออกมาได้ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน

2. จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ

การจัดงานทุกประเภทนั้นขับเคลื่อนได้ด้วยเงิน รวมไปถึงการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ด้วย ซึ่งการเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดงานให้เหมาะสมนั้นจะช่วยให้การเตรียมงานในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหาสถานที่ การเตรียมอาหาร การจัดเตรียมสถานที่ และการเตรียมงบประมาณให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกนั้นจะช่วยให้งบประมาณที่เตรียมไว้ไม่บานปลาย เนื่องจากจะไม่มีทางเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 

แต่ถ้าไม่เตรียมงบประมาณให้เพียงพอตั้งแต่แรกก็อาจจะต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดงานอีกหลายครั้ง เพราะว่างบประมาณไม่เพียงพอกับรูปแบบงานที่ตั้งใจจะจัด หรือถ้าไม่สามารถเพิ่มงบประมาณได้รูปแบบงานที่ต้องการจะจัดก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ดังนั้นถ้าต้องการจัดเลี้ยงบุฟเฟต์นอกสถานที่ให้ประสบความสำเร็จต้องมีการเตรียมงบประมาณให้เหมาะสม รวมไปถึงวางแผนการใช้เงินให้รอบคอบ

3. เลือกสถานที่ให้เหมาะสม

การจัดเลี้ยงบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้น การเลือกสถานที่ให้เหมาะสมคืออีกหนึ่งเรื่องที่จะช่วยให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ เนื่องจากขนาดของสถานที่ซึ่งจะใช้จัดงานนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานนั่นเอง ถ้าเจ้าภาพวางแผนว่าจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ควรหาสถานที่จัดงานซึ่งมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับผู้ที่จะมาร่วมงานได้ 

แต่ถ้ามีผู้มาร่วมงานจำนวนไม่มากนักก็หาสถานที่อื่นๆ ที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้ร่วมงาน แต่ถ้าเป็นการจัดเลี้ยงที่บ้านก็ควรกำหนดจำนวนผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของบ้านที่จะจัดงาน

นอกจากขนาดของสถานที่จัดงานจะเหมาะสมกับจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานแล้วนั้น อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าภาพไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ซึ่งเจ้าภาพควรที่จะตรวจสอบเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะได้วางแผนการจัดงานได้อย่างถูกต้อง 

ถ้าเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นผ่านมาตรฐานที่ต้องการ การจัดงานเลี้ยงก็จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะว่าทางสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เตรียมไว้ให้แล้วอย่างเหมาะสมนั่นเอง

4. เตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้เรียบร้อย

จุดเด่นของการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่คือเรื่องของอาหาร และเครื่องดื่มนั่นเอง ซึ่งอาหาร และเครื่องดื่มในการจัดงานรูปแบบนี้นั้น ผู้ที่มาร่วมงานสามารถเลือกดื่ม เลือกทานได้ตามความพึงพอใจ ในปริมาณที่ไม่จำกัด ซึ่งทางเจ้าภาพจึงจำเป็นต้องเตรียมในเรื่องของอาหาร และเครื่องดื่มให้เรียบร้อย ในปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงาน 

โดยอาหาร และเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ต้องเป็นของที่มีคุณภาพ มีความสะอาด มีรสชาติเหมาะสม โดยอาหารนั้นทางเจ้าภาพจะใช้บริการจากทางผู้ให้บริการจัดเลี้ยง หรือเตรียมอาหารด้วยตัวเองก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ถ้าเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงก็ควรที่จะได้ทดลองชิมอาหารในเมนูต่างๆ ที่จะจัดไว้ในงานก่อน เพราะว่าถ้ามีจุดบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันก่อนวันงาน ส่วนการปรุงอาหารด้วยตัวเองนั้นควรที่จะใส่ใจในเรื่องของความสะอาด และคุณภาพของวัตถุดิบเป็นสำคัญ  

เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ทางเจ้าภาพต้องให้ความสำคัญในเรื่องการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มนั่นคือการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจของผู้ที่จะมาร่วมงานนั่นเอง เพราะว่าการจัดเลี้ยงบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้นเจ้าภาพย่อมทราบอยู่แล้วว่าผู้ที่มาร่วมงานส่วนมากนั้นเป็นใคร หรืออาจจะจัดอาหาร และเครื่องดื่มให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้ที่มาร่วมงานในหลายช่วงวัยก็ได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เจ้าภาพจำเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

5. อย่าละเลยเรื่องการจัดเตรียมสถานที่

การจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าภาพละเลยไม่ได้ เพราะว่าลักษณะของการกินเลี้ยงบุฟเฟต์นั้นผู้ที่มาร่วมงานจะลุกไปตักอาหารอยู่ตลอดเวลา ทำให้การจัดเตรียมสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหาร ซึ่งไม่ควรจะจัดให้มีจำนวนของผู้ที่นั่งทานอาหารในแต่ละโต๊ะมากเกินไป เนื่องจากเมื่อลุกไปตักอาหารจะรบกวนผู้ที่มาร่วมงานคนอื่นๆ ในโต๊ะ 

ส่วนการจัดโต๊ะวางอาหารนั้นควรจัดไว้โดยรอบบริเวณงาน โดยให้จำนวนของโต๊ะวางอาหารเหมาะสมกับจำนวนผู้ที่มาร่วมงาน ถ้าผู้ที่มาร่วมงานมีจำนวนมากก็ควรที่จะจัดโต๊ะวางอาหารแยกเป็นหลายๆ จุด เพื่อให้การตักอาหารนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่มีความแออัด 

นอกจากจัดโต๊ะวางอาหารไว้ในบริเวณที่เหมาะสมแล้ว ทางเจ้าภาพควรจัดให้มีป้ายบ่งบอกชื่อของอาหารไว้ด้วย เพราะว่าผู้มาร่วมงานจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าจะทาน หรือไม่ทานอาหารในชนิดนั้นๆ นั่นเอง ทำให้การตักอาหารมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

6. สร้างความมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

การสร้างความมีส่วนให้กับผู้ร่วมงานนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถสร้างความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างความมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มาร่วมงานนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดธีมของงาน ยกตัวอย่างเช่นการกำหนด Dress Code ต่างๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ซึ่งอาจจะเป็นการเล่นเกมชิงรางวัล หรือการจัดให้มีซุ้มทำอาหารสดที่ผู้มาร่วมงานสามารถเลือกอาหารต่างๆ ตามที่เจ้าภาพกำหนดไว้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เจ้าภาพสามารถจัดการได้ไม่ยากเลย 

นอกจากการสร้างความมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มาร่วมงานแล้วนั้น เจ้าภาพจำเป็นที่จะต้องดูแลต้อนรับ ใส่ใจ ให้ความสนใจในตัวผู้ที่มาร่วมงานด้วย เพราะว่าการที่คนเหล่านั้นมาร่วมงานเพราะคำเชิญของเจ้าภาพ เจ้าภาพจึงจำเป็นต้องดูแล และให้ความใส่ใจกับผู้ที่มาร่วมงานให้เหมาะสมด้วย ยกตัวอย่างเช่นการออกมาต้อนรับ ทักทาย พาไปยังที่นั่งซึ่งได้จัดเตรียมไว้ แต่ถ้าเจ้าภาพรู้ตัวว่าไม่สามารถดูแลคนเดียวได้อย่างทั่วถึง ควรจัดให้มีญาติมิตรที่ใกล้ชิดคอยช่วยดูแลต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานแทนตัวของเจ้าภาพ ซึ่งการดูแลที่ดีนั้นจะเพิ่มความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

สำหรับ “6 ทริคดีๆ สำหรับการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่” ที่ได้มาแนะนำในบทความนี้เชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้อ่านอย่างแน่นอน เพราะว่าถ้าผู้อ่านที่ต้องการจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่นั้นจัดงานโดยใส่ใจรายละเอียดต่างๆ ตามที่ได้แนะนำไว้ จะจัดงานได้อย่างราบรื่น สร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และยังสามารถนำแนวทางที่ได้จากบทความนี้ไปปรับใช้กับการจัดงานในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความต้องการ